background
  • Openingstijden
  • Ma. 13.00 - 17.30 uur
  • Di. 09.30 - 17.30 uur
  • Wo. 09.30 - 17.30 uur
  • Do. 09.30 - 17.30 uur
  • Vr. 09.30 - 20.00 uur
  • Za. 09.30 - 17.00 uur

Privacyverklaring Modehuis Bruinewoud b.v.

Modehuis Bruinewoud b.v., gevestigd aan Stationsstraat 16 8181CX Heerde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.modehuisbruinewoud.nl

Stationsstraat 16

8181 CX Heerde Tel.: 0578 69 14 71


Functionaris Gegevensbescherming: M. van den Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Modehuis Bruinewoud b.v. hij is te bereiken via info@modehuisbruinewoud.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken: Modehuis Bruinewoud b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt middels onze website en/of persoonlijk in onze winkel bij uw aankoop.


Gegevens die wij van u verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Email-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@modehuisbruinewoud.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Modehuis Bruinewoud b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.


Geautomatiseerde besluitvorming: Modehuis Bruinewoud bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld eenmedewerker van Modehuis Bruinewoud bv) tussen zit.


Modehuis Bruinewoud b.v. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Software; Easypos Relatie, Doel; U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Uitdraaien adresetiketten t.b.v. schriftelijke correspondentie.

Inboxify: voor het versturen van digitale nieuwsbrieven.


Hiervoor genoemde software is alleen voor ons toegankelijk en niets wat wij hierin verwerken en/of opslaan wordt gedeeld met derden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Modehuis Bruinewoud bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens.


Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer en Email-adres.


Bewaartermijn: Uw gegevens worden uit ons klant beheersysteem verwijderd, als u 2 jaar lang niets bij ons koopt of eerder wanneer u aangeeft dat wij uw gegevens dienen te verwijderen, bijvoorbeeldomdat u geen nieuwsbrief en/of email meer van ons wenst te ontvangen.


Delen van persoonsgegevens met derden: ModehuisBruinewoud b.v. verstrekt geen gegevens aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Modehuis Bruinewoud b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoekkunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@modehuisbruinewoud.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Modehuis Bruinewoud b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact met de autoriteit persoonsgegevens /tip ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Modehuis Bruinewoud b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze website of ons emailadres: info@modehuisbruinewoud.nl.


Heerde

25 mei 2018